Korsningen med för kort gröntid

För snart två månader sedan rapporterade jag med Cykelrapporten om att gröntiden för cyklister som passerar över Parkgatan och Nya Allén på cykelbanan längs med Ullevigatan är för kort. I mitt meddelande till Trafikkontoret skrev jag följande:

”Gröntiden för cyklister som ska passera över Parkgatan och Nya Allén är för kort. Om man kör i ett normalt relativt lugnt tempo hinner man inte över både Parkgatan och Nya Allén. Detsamma gäller om man ligger 2-3 cyklister i ett ”tåg” med cyklande som kör ganska snabbt. Detta leder till att många kör mot gult/rött då de inte vill förlora fart och tid genom att tvingas stanna. Den för korta gröntiden inbegriper således inte bara den aspekt att flödet inte kan upprätthållas utan har också negativa effekter på trafiksäkerheten.”

Drygt två veckor senare fick jag svar av Bengt Halling på Trafikkontoret. Han skrev följande:

”Signalen har olika program beroende på vilken tid på dygnet det är. Det finns morgon-, eftermiddags-, medel- och nattprogram. Den är dessutom samordnad med andra signaler i närheten. Vet inte om det är någon speciell tid på dygnet som det är svårt att hinna över. Vi kommer att på prov i medelprogrammet förlänga gröntiden för cyklisterna med 5 sekunder.”

I mitt svar frågade jag när de börjar med att provköra med de extra 5 sekunderna under medelprogrammet och när de olika programmen körs. Något svar på det mailet har jag inte ännu fått vilket kanske inte heller är att förvänta så här i semestertider.

Jag upplever att att det är svårt att hinna över oavsett tid på dygnet. Hur upplever ni det?

Här nedan finner ni en kort film med olika klipp från korsningen som tydliggör svårigheterna att hinna över i tid.

Annonser