Stolparna fortsätter att hagla

I alla fall i den nyanlagda cykelbanan längs med Gustaf Dalénsgatan.

Läser en två år gammal artikel i GP. Det handlar om en ny stolpe mitt i en cykelbana. Lars-Erik Lundin, trafikingenjör på Trafikkontoret, uttalar sig:

Det är självklart att vi inte ska ha stolpar mitt i cykelbanan. Det verkar som att det har blivit något fel. Vi ska prata med projektledningen om hur det ska åtgärdas.”

Ändå fortsätter stolparna att hagla i cykelbanorna. Nu senast i den nya cykelbanan längs med Gustaf Dalénsgatan i Kville.

Trafikljusstolpe i cykelbananDär ståtar den, trafikljusstolpen, triumferandes inför annalkande cyklister och gör ena cykelfilen ofarbar. Och när pappan med barnvagnen väntar på grönt, då blockeras hela cykelbanan.

Två körfält för motortrafikanter och stolpe i cykelbananFör motortrafikanterna har det inte snålats med utrymmet utan här har Trafikkontoret kostat på sig två filer i södergående riktning. Och att ställa stolpen i vägen är förstås otänkbart. Då finns det ju en uppenbar risk att någon motortrafikant kör in i den. En risk som inte tycks föreligga gällande cyklister.

Jag felanmälde placeringen av stolpen och fick följande svar:

Erforderlig mark som krävs är ännu ej inlöst från ”Hisinge hus”. Hisinge hus ligger utanför planen vilket innebär att markinlösen inte har något planstöd. Beklagar att förhållandet är sådant. Har heller ingen tidplan när inlösen kommer att ske.

I korthet: Vi planerade inte tillräckligt bra, byggde vägen som planerat, ställde stolpen i cykelbanan och låter cyklisterna och de gående ta smällen. Kommer se ut så här i några år.

En bit söderut står en till stolpe i cykelbanan.

Stolpe på Gustaf DalénsgatanHär finns det plats för en två meter bred gräsremsa. Dock ingen plats för en bra placering av skylten för övergångställe. Hamnar således i cykelbanan.

Tar vi en titt på riktlinjerna, vilka finns i Trafikkontorets Teknisk Handbok, står följande att läsa:

Inga fysiska hinder får sättas upp på våra övergripande gång- och cykelbanor eller inom rekommenderat minsta avstånd till sidohinder från dessa, se tabeller nedan. I vissa delar av Centrala staden måste avsteg göras – där placeras hindret så nära kanten/väggen som möjligt eller i exempelvis en trädrad.

Tabellen:

Minsta avstånd enligt Teknisk Handbok

Minst 0,4 meter från cykelbanan måste alltså eventuella hinder placeras.

Riktlinjerna är tydliga, det krävs bara att de följs.

Känner du till några platser med, eller har bilder på stolpar i cykelbanor utplacerade de senaste åren? Dela med dig i kommentarsfältet!

Annonser