Göta Älvbron ofarbar en hel förmiddag – Trafikkontoret: Good enough

Som jag tidigare skrivit om var cykelbanorna på Göta Älvbron ofarbara under minst 8 timmar under förmiddagen den 8:e mars. Jag mailade då trafikkontoret. Nu har svaret kommit.

I mitt mail till trafikkontoret ställde jag tre frågor:

  • Varför blev det så här?
  • Vad är det som felar?
  • Hur arbetar trafikkontoret med att förbättra vinterväghållningen för cyklister så att inte den här situationen upprepas?

Svaret löd som följer:

02.46 Ringdes våra traktorer ut för plogning och saltning eller flisning. Jag tror tvärt om att det fungerat bra då din synpunkt än så länge är den enda som inkommit. Kanske har de inte varit på sträckan just när du cyklar där. De har ändå 6 timmar på sig att bli klara och de är inte överallt samtidigt.

I andra ordalag:

Göta Älvbron ofarbar meme_2

Ett provocerande svar som ändå säger hur cykel som trafikslag är prioriterat. Tänk er om kollektivtrafikfälten på Göta Älvbron varit ofarbara i 8 timmar. Då hade det varit annat ljud i skällan.

I mitt svar till trafikkontoret hänvisade jag till de svar jag fått i sociala medier, poängterade vikten av kontinuerlig snöröjning och återupprepade mina tidigare frågor. Svaret från trafikkontoret löd som följer:

Även om vi har som politiskt mål att öka antalet cykelresor och cyklister har vi inte fått mera driftmedel tilldelade för vinterväghållning. Vi utvecklar, förändrar och byter metoder allt för att halkbekämpning och snöröjning ska bli så effektiv som möjligt.
Vi har inte möjlighet att lägga mer resurser än vad vi redan gör på våra cykelbanor.
Vid långa snöfall kör vi kontinuerligt men vi har inte möjlighet att köra tätare än med 6 timmars intervall.

Delar av lösningen är säkert att vinterväghållningen av cykelbanor prioriteras av de styrande politikerna på ett bättre sätt. Men givet det första svaret jag fick tror jag också det finns mycket att arbeta med redan inom de nuvarande budgetramarna.

Inom samma tidsrymd som trafikkontoret fått in en (1) felanmälan gällande snöröjningen fick jag 15 svar när jag frågade på Facebook och Twitter. Antalet felanmälningar är således minst sagt en skakig grund att stå på när en drar slutsatser om hur bra snöröjningen fungerar. Vad säger det om trafikkontorets egenkontroll och omvärldsbevakning? Där finns mycket attt arbeta med.

Det säger också något när förhållanderna på cykelbanorna Göta Älvbron under snöovädret den 18-19 januari var bättre än denna gång. Detta trots att snömängderna var betydligt större då.

Under en 15 minuter under snöovädret i januari kom det lika mycket nederbörd som under 48 timmar den 6-7 mars.

lol

För rättvisans skall sägas att det i januari var minusgrader och nu i mars plusgrader. Snön blir både mer svårplogad och svårcyklad i töväder. Skillnaderna i nederbörd är ändå väldigt stora.

Jag skulle vilja påstå att Göta Älvbron är den viktigaste delen i Göteborgs cykelinfrastruktur. Det finns många andra viktiga delar men inte många som kräver milslånga omvägar om de inte fungerar. Cykelbanorna på Göta Älvbron måste vara framkomliga om en skall kunna lita på cykeln som tillförlitligt transportmedel.

 

Annonser

8 timmar utan snöröjning på Göta Älvbron

8 timmar – så lång tid tog den innan cykelbanorna på Göta Älvbron blev snörröjda.

Den första rapporten om oplogade cykelbanor på Göta Älvbron är från klockan fem i morse. Sedan fortsätter rapporterna i en strid ström under morgonen. När undertecknad cyklar över bron vid tiotiden är cykelbanorna fortfarande oplogade.

DSC_3170

Snöslask och svårcyklat.

Jag slirar fram i makligt tempo och är flera gånger nära att ramla.

DSC_3171

Rent och fint!

Det är inte förrän vid lunchtid som det blir snöröjt.

Rapporter från andra delar av stan följer samma melodi. Snöröjningen är undermålig och cykelbanorna är ofarbara.

Men är det inte bara att gå en bit? Jo, för mig personligen och andra inbitna funkar nog det. Vi kommer att fortsätta cykla även om vi måste leda cykeln än bit.

Men för de som inte är lika inbitna och kanske vintercyklar för första gången påverkar det desto mer. Blir det svårare att ta sig fram, om förutsägbarheten i framkomlighet försämras ökar risken för att de personerna väljer andra sätt att ta sig fram, som med bil eller kollektivtrafik.

Givet kommunens mål om att dubblera andelen cyklister till år 2025 måste den röda mattan rullas ut för cyklister för att det målet skall nås. Jag har därför frågat Trafikkontoret hur det kan komma sig att Göta Älvbron inte snöröjs på en hel förmiddag och vad de kommer att göra för att det inte skall upprepas.

Jag återkommer med svaret!

Vinterns första snö är här

I natt kom vinterns första snö trots att GP ville annorlunda. ”Äntligen” ropade jag högt. Jag älskar ju vintern och snön som ofta kommer med den. Hellre snö än det förbenade göteborgsslasket. Snö istället för slask väger enkelt upp att det blir lite tyngre att trampa.

Jag hade lite tur och lyckades dokumentera hur snösituationen såg ut vid tre tillfällen under det senaste dygnet.

Skånegatan igår kväll, idag på morgonen och idag vid lunch.

Skånegatan igår kväll, idag på morgonen och idag vid lunch.

Som synes var inte cykelbanan plogad i morse men dock vid lunch. Jag cyklade bara förbi här i morse och slapp således kämpa mig igenom den oplogade cykelbanan. Kanske var en alternativ väg plogad? Annalkandes trängselskattens införande här i Göteborg tycker jag att man ska satsa hårt på plogandet av cykelbanor så att övergången från bil- till cykelpendling blir enklare även om de nyblivna cykelpendlarna snarare byter i mars än i december eller januari.

Bloggen Trafikistan har tidigare rapporterat ompositiva signaler vad gäller hur cyklister behandlas i trafikmiljön. Jag har också noterat detta. För några månader sedan när det var avspärrat vid cykelöverfarten över Sprängkullsgatan vid Handelshögskolan möttes jag av detta:

Avstängd cykelbana utan hänvisning

Avstängd cykelbana utan hänvisning

Man undrade ju lite vart man hänvisades någonstans. Idag däremot, så fick vi cyklister personlig hänvisning:

Den personliga hänvisningen gottgjorde för den lite vådliga alternativvägen. Dessutom så har man asfalterat cykelöverfarten så man slipper krypcykla övre kanterna.

På återhörande!